Pákový upínač

Pákový upínač vo verzii 16 a 28

Cena 53€ bez DPH ( 63,60€ s DPH )

Pákový upínač je určený na zaistenie predmetu alebo súčastí konštrukcie proti posuvu, vyoseniu alebo straty rozmeru počas prípravy a výroby finálneho výrobku.
Upínač jednoduchým spôsobom fixujeme na stole pomocou otvorov ø16 a ø28 na ploche a bočných stenách stola.

Scroll to Top